DIGITÁLNE KUKÁTKA

V blízkej budúcnosti budú digitálne kukátka tvoriť neoddelitelnú súčasť nášho obydlia.

Hrajú veľmi dôležítú úlohu pri pohodlnom a dokonalom monitorovaní priestoru pred dverami a tým dodávajú maximálny pocit istoty a komfortu.

Medzi hlavné výhody patrí absolútne utajenie vnútorného priestoru "obydlia" nakoľko z vonkajšej strany nie je vidieť žiadny tieň alebo svetlo pri monitorovaní priestoru ako je to dobre známe pri obyčajných priezorníkoch. Tým zabezpečí dokonalú ochranu súkromia osôb v miestnosti.

Ďalšou veľkou výhodou je sekundová reakcia po stlačení tlačidla a okamžite vidíte priestor pred Vašimi dverami.

Každý model digitálneho kukátka má svoje individuálne výhody.

Letáky / Prospekty / Návody